Απολογισμός 2019

0
1230

Το 2019 αποτέλεσε έτος προσαρμογής για το νέο Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίων Δέκα. Στους 4 μήνες που μεσολάβησαν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του έτους, ασχοληθήκαμε κυρίως με την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και ενημερωθήκαμε για τα έργα που έχουν κατά καιρούς προταθεί στο χωριό μας. Ταυτόχρονα, τέθηκαν οι βάσεις για το σχεδιασμό που επιδιώκουμε ως Συμβούλιο.

Ορισμένες από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 με τη συνδρομή της εκάστοτε δημοτικής αρχής, είτε μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων μας, είτε πριν από αυτή, είναι:

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας

  • Εγκατάσταση καθρεπτών κυκλοφορίας σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα
  • Αποψίλωση και κλαδοκοπές σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα
  • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κατά μήκος του κεντρικού δρόμου
  • Κλείσιμο λάκκων με ασφαλτόμιγμα σε όλη την έκταση του οικισμού
  • Περιορισμένες εργασίες συντήρησης στο αγροτικό οδικό δίκτυο

Στον τομέα της καθαριότητας

  • Εγκατάσταση καλαθιών απορριμμάτων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου
  • Αντικατάσταση σπασμένων κάδων απορριμμάτων

Τέλος, με πρωτοβουλία και έξοδα της Κοινότητας Αγίων Δέκα τοποθετήθηκαν 2 πίνακες ανακοινώσεων επί του κεντρικού δρόμου του χωριού.