Απολογισμός 2019

0
354

Το 2019 αποτέλεσε έτος προσαρμογής για το νέο Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίων Δέκα. Σε αυτούς του 4 μήνες από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων (Σεπτέμβριος ’19) μέχρι το τέλος του έτους, ασχοληθήκαμε κυρίως με την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και ενημερωθήκαμε για τα έργα -δρομολογημένα και μη- που έχουν κατά καιρούς προταθεί με επίκεντρο το χωριό μας. Ταυτόχρονα, τέθηκαν οι βάσεις για το σχεδιασμό που επιδιώκουμε ως Συμβούλιο.

Ορισμένες από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 με ενέργειες του συμβουλίου και τη συνδρομή της εκάστοτε δημοτικής αρχής, είτε μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων μας, είτε πριν από αυτή, είναι:

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας

  • Εγκατάσταση παραβολικών καθρεπτών σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα
  • Απομάκρυνση βλάστησης και κλαδοκοπές σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα
  • Προσθήκη/Αντικατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης κατά μήκος ή πλησίον του κεντρικού δρόμου
  • Κλείσιμο λάκκων με ασφαλτόμιγμα ψυχρής εφαρμογής σε όλη την έκταση του οικισμού
  • Μικρής έκτασης εργασίες συντήρησης στο αγροτικό οδικό δίκτυο

Στον τομέα της καθαριότητας

  • Εγκατάσταση καλαθιών απορριμμάτων αστικού τύπου κατά μήκος του κεντρικού δρόμου
  • Αντικατάσταση παλαιών κάδων απορριμμάτων

Τέλος, με πρωτοβουλία και έξοδα της Κοινότητας Αγίων Δέκα τοποθετήθηκαν 2 πίνακες ανακοινώσεων επί του κεντρικού δρόμου του χωριού.

Για τα ήδη δρομολογημένα έργα και το σχεδιασμό μας ως συμβούλιο θα ενημερώσουμε αναλυτικά σε επόμενα δημοσιεύματα.