Απολογισμός 2020

0
377

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς όλοι μας ζήσαμε τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊου. Παρά τα όσα προβλήματα αυτή δημιούργησε, το 2020 ήταν ένα αρκετά παραγωγικό έτος σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κοινότητα Αγίων Δέκα.

Παρακάτω αναφέρονται συγκεντρωτικά οι σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε στην Κοινότητά μας το περασμένο έτος. Για όσες πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου οκταμήνου του 2020 έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικά, οπότε αρκεί να πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο για να μεταβείτε στο αντίστοιχο άρθρο. Για τις υπόλοιπες θα βρείτε περισσότερα στοιχεία εντός παρανθέσεως.

Στον τομέα της καθημερινότητας, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Στον τομέα της ύδρευσης/άρδευσης, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανόρυξη 2 γεωτρήσεων στα όρια της Κοινότητας, με τη μία από αυτές να έχει ήδη λάβει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών έχουμε προτείνει δύο ακόμα θέσεις για την έγκαιρη λήψη άδειας για μελλοντική ανόρυξη γεώτρησης. Για το συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξει αναλυτικό άρθρο πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

Στον τομέα των έργων υποδομής:

Στον τομέα των μελετών, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω:

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων:

Επιπλέον των παραπάνω:

Πέρα από τα παραπάνω όμως, υπάρχουν σε εξέλιξη και άλλα θέματα που αφορούν στην Κοινότητά μας, τα οποία είτε προωθούνται αποκλειστικά από τη Δημοτική Αρχή, είτε με συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και του Συμβουλίου Κοινότητας.

Για τα θέματα αυτά, όπως και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για το 2021 θα ενημερώσουμε με σχετικό άρθρο μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

*Όπως έχει αναφερθεί, η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Επισκοπείου -συνολικού ύψους 600.000 €- επιμερίζεται σε 3 υποέργα. Το πρώτο από αυτά δημοπρατήθηκε εντός του 2020 και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Τα υπόλοιπα δύο υποέργα θα δημοπρατηθούν αργότερα, όταν θα έχει προχωρήσει η υλοποίηση του πρώτου υποέργου.