Βασιλειάδου Κυριακή του Ευαγγ. & της Μαρίας, το γένος Βοσκάκη (1941 – 2017)

11.10.1941 - 06.08.2017Βασιλειάδου Κυριακή