Βουβάκης Ευάγγελος του Στυλιανού και της Αικατερίνης (1936 – 2018)

01.04.1936  -  27.08.2018Βουβάκης Βαγγέλης