Γαβαλετάκης Χαράλαμπος του Εμμ. (1923 – 2017)

16.07.1923  -  08.03.2017Χαράλαμπος Γαβαλ.