Δαμανάκη Ελένη του Εμμανουήλ, το γένος Κουκουράκη Μιχαήλ και της Μαρίας (1926 – 2018)

16.09.1926 - 19.10.2018Dananaki Eleni