Δασκαλάκης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας (1943 – 2014)

17.07.1943 - 07.04.2014Δασκαλάκης Παναγιώτης