Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής παιδικής χαράς στους Αγίους Δέκα!

0
487

Όπως είχαμε γράψει πριν λίγους μήνες, ο Δήμος Γόρτυνας είχε προτείνει προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο το έργο “Δημιουργία παιδικής χαράς εντός οικισμού Αγίων Δέκα”, του οποίου η μελέτη εκπονήθηκε με προσωπική εργασία μελών και φίλων του Συμβουλίου Κοινότητας και τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι κατά την προχθεσινή συνεδρίασή του (04/11/2020), το Πράσινο Ταμείο αποφάσισε τη χρηματοδότηση του παραπάνω έργου.

Δεδομένης της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλαμε ως Συμβούλιο Κοινότητας για την μελέτη, την αδειόδοτηση από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και την προώθηση προς χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, η παραπάνω απόφαση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της παιδικής χαράς μας ικανοποιεί ιδιαίτερα.

Λίγα λόγια για το έργο

Η παιδική χαρά θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση εμβαδού 890 τ.μ. περίπου, βορείως της περίφραξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα. Έξω από την περίφραξη της παιδικής χαράς θα μείνει ελεύθερος χώρος προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος κυκλοφορίας/στάθμευσης για τα αυτοκίνητα και ασφαλούς πρόσβασης για τους πεζούς. Η πρόσβαση στην παιδική χαρά θα γίνεται μέσω δύο εισόδων, μία στη βόρεια πλευρά της έκτασης και μία στην ανατολική (με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ).

Άποψη του χώρου κατασκευής της παιδικής χαράς

Το έργο αποτελείται από 2 τμήματα:

Το Υποέργο 1 αφορά σε όλες τις απαραίτητες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, τη δημιουργία τοιχίων και περιφράξεων, κρασπέδων, υποβάσεων σκυροδέματος, δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης), δικτύων ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης και αποστράγγισης ομβρίων, διαδρόμων κίνησης από κατάλληλο υλικό (σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο), κατασκευή παρτεριών και τοποθέτηση κατάλληλης φύτευσης μετά των απαραίτητων συστημάτων ποτισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών θα ακολουθήσει το Υποέργο 2, το οποίο αφορά στη προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού σε πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

Τα παραπάνω έργα θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών διακριτών περιοχών (περιοχή νηπίων, περιοχή παίδων και μικτή περιοχή) εντός της παιδικής χαράς οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με διάδρομο κίνησης πεζών, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Σε κάθε περιοχή θα εγκατασταθεί κατάλληλα επιλεγμένος εξοπλισμός παιχνιδιών για τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. Στη ζώνη ασφαλείας κάθε παιχνιδιού θα υπάρχει υλικό (βότσαλο / ελαστικό δάπεδο) για την απορρόφηση των κραδασμών. Τέλος, θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ιστοί φωτισμού, βρύσες), ενώ θα υπάρχουν και 4 οριοθετημένες περιοχές πρασίνου όπου θα φυτευθούν δέντρα, θάμνοι, αναρριχόμενα και ποώδη φυτά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 248.493,56 € και αναλύεται ως εξής:
Υποέργο 1: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ», προϋπολογισμού 128.500,00 €
Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ», προϋπολογισμού 119.993,56 €

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί το έργο με 172.544 € συνολικά, ενώ το υπόλοιπο ποσό συμπληρώνεται από ιδίους πόρους του Δήμου Γόρτυνας. Μετά το άνοιγμα των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους, το κόστος του έργου αναμένεται να μειωθεί αισθητά, ώστε ο Δήμος να μην χρειαστεί να συνεισφέρει καθόλου ή να συνεισφέρει ένα μικρό μόνο ποσό για την εκτέλεση του έργου.

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής της παιδικής χαράς

Σε πρώτη φάση θα προχωρήσει η κατασκευή του υποέργου 1, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου στο χώρο. Έπειτα, ο προμηθευτής του υποέργου 2 θα αναλάβει να εγκαταστήσει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό της παιδικής χαράς εντός 4 μηνών. Συνεπώς, με τα τωρινά δεδομένα η εκτίμηση είναι ότι η παιδική χαρά θα παραδοθεί προς χρήση εντός 1 έτους περίπου από την έναρξη κατασκευής της. Φυσικά, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του κάθε υποέργου θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης από το Δήμο Γόρτυνας, διαδικασία η οποία συνήθως απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα.

Υ.Γ. Η παιδική χαρά αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που συντόνισε εξ ολοκλήρου το Συμβούλιο Κοινότητας. Η εκπόνησή της ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020. Σε επόμενα αρθρα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και άλλες προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει για την εκπόνηση μελετών το τελευταίο έτος, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και προωθηθεί για χρηματοδότηση με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.