Ιατράκη Ζαμπία του Μιχαήλ το γένος Γεωργίου Παπαδάκη (1928 – 2017)

03.06.1928  -  26.04.2017Ιατράκη Ζαμπ.