Καθαρισμός Ρέματος

0
55

Ο καθαρισμός του ρέματος που διασχίζει το χωριό μας αποτελούσε στόχο από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας καθώς ήταν ένα θέμα που είχε παραμεληθεί για πάρα πολλά χρόνια.

Έπειτα από ενέργειες της Κοινότητας, συνεργείο μισθωμένο από την Περιφέρεια Κρήτης (η οποία έχει την ευθύνη καθαρισμού των ρεμάτων) ήρθε στο χωριό μας. Οι εργασίες διεξήχθησαν κατό το τέλος Φεβρουαρίου και περιελάμβαναν καθαρισμό της κοίτης του ρέματος με απομάκρυνση των φερτών υλών ή πλευρική τους εναπόθεση, και απομάκρυνση της βλάστησης. Οι κύριες εργασίες πραγματοποιήθηκαν εντός των ορίων του οικισμού σε μήκος 200-250 περίπου μέτρων, με ένα τμήμα του ρέματος να εξαιρείται προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος υποσκαφής του παράπλευρου δρόμου.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για τη συντήρηση της ιρλανδικής διάβασης που οδηγεί στο ξωκκλήσι της Αγίας Ειρήνης και στο γηροκομείο.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και για τον καθορισμό του ποταμού Σκαφουλιέρη στο ύψος της γέφυρας προς Βαγιωνιά, στο οποίο παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα κατά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Κλείνοντας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.