Καταχανάκη Αναστασία του Δημητρίου το γένος Μασαούτη Αντωνίου & Όλγας (1942 – 2018)

29.12.1942  -  04.02.2018Καταχανάκη Αναστασία