Κυριακάκη Χρυσάνθη του Εμμανουήλ το γένος Μαριδάκη Στυλιανού & Κυριακής (1934 – 2018)

13.08.1934  -  17.02.2018Κυριακάκη Χρυσάνθη