Κυρλάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου και της Αθηνάς (1928 – 2017)

08.08.1928 - 01.11.2017Κυρλάκης Χαράλαμπος