Μνήμες του παρελθόντος

Ο καθένας από εμάς μπορεί, με το φωτογραφικό αρχείο που διαθέτει, να προσφέρει στη ΜΝΗΜΗ…............. ας συμβάλλουμε όλοι !!!!!!!!! ........................................................................................................................................