Μνήμες του παρελθόντος

Φωτογραφίες του 1921 (Μάρτιος – Απρίλιος) Αυτή η βιβλιοθήκη των μέσων ενημέρωσης άνοιξε στο κοινό το 1853 με την επωνυμία της βιβλιοθήκης του Valais, ενώ το 2000 υιοθέτησε το σημερινό της όνομα. Μεγάλη παρουσία είχε μόνο στην πρωτεύουσα του Καντονιού, στη Σιόν, ανέπτυξε ώμος σταδιακά περιφερειακά παραρτήματα στο γερμανόφωνο τμήμα του Valais, στο Brig το 1971, στη συνέχεια στο Saint-Maurice το 1974. Από το 1987, έχει ένα κέντρο αφιερωμένο στην οπτικοακουστική κληρονομιά στο Martigny, η οποία διαχειρίζεται επίσης τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Gianadda. Δραστηριότητες βιβλιοθήκης – σκοπός Αναπτύσσει τη δραστηριότητά της σύμφωνα με πέντε άξονες, που αντιστοιχούν σε πέντε αποστολές: - να συλλέγει, να ενισχύει και να διατηρεί την τυπωμένη και οπτικοακουστική κληρονομιά του καντονιού - να προσφέρει στους διάφορους τομείς της γνώσης τις υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης / βιβλιοθήκης μέσων ενημέρωσης για μελέτη και αναφορά μέσω των δικών της συλλογών και τη συμμετοχή της σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών - να παρέχει την υπηρεσία εξειδικευμένης τεκμηρίωσης για τους εκπαιδευτικούς - να συμβάλλει στην πολιτιστική και επιστημονική ζωή του καντονιού - να συντονίζει και να υποστηρίζει τεχνικά και οικονομικά το δίκτυο βιβλιοθηκών του Valais. Ιστότοπος: https://www.mediatheque.ch/