Μνήμες του παρελθόντος

Εορτή Αγίων Δέκα 23.12. 1959-1961 Αναμνηστική φωτογραφία στην εκκλησία της Αγίας Λίμνης Από αριστερά: Αγιογράφος Σκορδαλάκης Νικόλαος, Εμμανουήλ Σκορδαλάκης του Στυλ., μακαριστός πατήρ Εμμανουήλ Τζαγκαράκης και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φραγκίσκου Κυριακάκης, στο κέντρο ο μακαριστός Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας Τιμόθεος, έμπροσθεν αυτού ο Γρηγοράκης Ευάγγελος του Γεωργίου, ενώ από δεξιά: μακαριστός πατήρ Φραγκίσκος Κυριακάκης.