Πηρουνάκη Παρασκευή του Γεωργίου (1946 – 2016)

28.11.1946   -   16.09.2016