Σαβουϊδάκη Αικατερίνη του Γεωργίου (1915 – 2017)

15.11.1915 – 29.01.2017