Σαβοϊδάκης Μιχαήλ του Αντωνίου (1973 – 2016)

06.05.1973   –   29.05.2016