Σκουτέλη Μαρία του Κωνσταντίνου, το γένος Γεωργίου & Ευαγγελίας Χασουράκη (1963 – 2019)

07.11.1963 - 20.02.2019ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ