Συγκεντρωτική ενημέρωση (Ιούνιος – Αύγουστος 2020)

1
282

Σημαντικές δράσεις στον τομέα της βελτίωσης της καθημερινότητας πραγματοποιήθηκαν σε όλη την έκταση του οικισμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε.  

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ήδη από τα μέσα Ιουνίου εγκαταστάθηκαν ηλιακά φωτιστικά σε συγκεκριμένους δρόμους του χωριού. Τα φωτιστικά αυτά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και την…τσέπη μας, καθώς συλλέγουν ηλιακή ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, την οποία αποδίδουν υπό μορφή φωτός το βράδυ. Τα σημεία τοποθέτησης των εν λόγω φωτιστικών επιλέχθηκαν προσεκτικά, ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταγεγραμμένες ελλείψεις του δικτύου δημοτικού φωτισμού.
  • Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης-καθαρισμού σε μέρος του αγροτικού δικτύου της Κοινότητας. Η παρέμβαση αυτή ήταν απαραίτητη καθώς είχε περάσει πολύς χρόνος από την τελευταία φορά που έγιναν παρόμοιες εργασίες. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει την αναβάθμιση τμημάτων της αγροτικής οδοποιίας με διάστρωση κατάλληλων υλικών, αίτημα που υπάρχει η διάθεση να ικανοποιηθεί από πλευράς Δήμου.
  • Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης τμημάτων της εσωτερικής οδοποιίας του χωριού μας, συνολικού μήκους 250 μέτρων. Προφανώς υπάρχουν πολλές ανάγκες ακόμα στον συγκεκριμένο τομέα. Από την πλευρά του Συμβουλίου Κοινότητας έχει γίνει καταγραφή των αναγκών αυτών και έχουν τεθεί προτεραιότητες τις οποίες θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε μελλοντικά.
  • Τελευταία παρέμβαση στον τομέα της καθημερινότητας ήταν η εγκατάσταση νέας στάσης ΚΤΕΛ στην ανατολική πλευρά του οικισμού, πράγμα που είχαμε ζητήσει ήδη από την αρχή της θητείας μας. Η ενέργεια αυτή ήταν απαραίτητη λόγω των φθορών που είχε υποστεί η παλιά στάση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τη δημοτική αρχή και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ Τσικνάκη, οι οποίοι διέθεσαν τους πόρους και το προσωπικό για την εκπλήρωση των παραπάνω δράσεων.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις

Το διάστημα που μεσολάβησε σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσουμε εκτενέστερα μετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Επίσης, είχαμε θετικές εξελίξεις γύρω από το θέμα της εμπλοκής της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την επέκταση του νεκροταφείου. Πλέον ολοκληρώθηκε η συλλογή των απαραίτητων εγκρίσεων και απομένει η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού από την αρχαιολογική υπηρεσία. Με βάση λοιπόν τα τωρινά δεδομένα, αναμένουμε οι ανασκαφές να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2020.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η ουσιαστική αχρήστευση μιας από τις γεωτρήσεις του χωριού μας. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, έχουμε ζητήσει την κατεπείγουσα διάνοιξη νέας γεώτρησης και παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη του αιτήματός μας.

Τέλος, βγήκε στον “αέρα” ο διαγωνισμός για την Αποκατάσταση του Επισκοπικού Μεγάρου. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου. Και παλι με τα τωρινά δεδομένα, οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του 2020.