Φανουράκης Εμμανουήλ του Στυλιανού (1953 – 2016)

13.05.1953   -   17.02.2016