Φανουράκης Ιωάννης του Στυλιανού και της Μαρίας (1935 – 2018)

14.09.1935  -  16.04.2018Φανουράκης Ιωάννης