Φρυσούλη Βικτωρία του Νικολάου το γένος Πετράκη Παύλου & Ευανθίας (1933 – 2018)

15.06.1933  -  26.01.2018Φρυσούλη Βικτωρία