2. Δρομολογημένα Έργα – Ανάπλαση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου

2
205

Το έργο αυτό είναι το πλέον έτοιμο για υλοποίηση. Η σχετική σύμβαση έχει υπογραφεί ήδη από τις 16 Ιουλίου 2019 από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Για λόγους ωστόσο που άπτονται κυρίως της ασφάλειας των παιδιών κατά την περίοδο των εργασιών, αποφασίστηκε η μη έναρξη του έργου παράλληλα με την περίοδο των σχολικών μαθημάτων. Έτσι, ο εργολάβος έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το έργο κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του 2020.

Το έργο με πλήρη τίτλο «Έργα ανάπλασης – αναβάθμισης αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου νηπιαγωγείου Αγίων Δέκα Δ. Γόρτυνας» με αρχικό προϋπολογισμό 138.350,00 € και ποσό εργολαβικής σύμβασης 76.417,73 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα αλλάξουν την αισθητική και την ασφάλεια του αύλειου χώρου.

Συγκεκριμένα η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Γόρτυνας περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για το κεντρικό λιθόχτιστο κτίριο
  • Κατασκευή υπόγειων δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής με μεταλλικές εσχάρες γαλβανισμένες
  • Ηλεκτροφωτισμό της επιφάνειας του αύλειου χώρου με την τοποθέτηση τεσσάρων ιστών φωτισμού, με προβολείς Led
  • Επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου μπάσκετ με νέο ασφαλτικό τάπητα και κατασκευή επ΄ αυτού αθλητικού δαπέδου τύπου ELASTOTURF.
  • Ανακατασκευή της βάσης του ζεύγους των υφιστάμενων μπασκετών, λόγω διαγραμμίσεων – μικρής μετατόπισης του χώρου του μπάσκετ, καθώς επίσης συντήρηση των υφιστάμενων μπασκετών και τοποθέτηση επί των κορμών τους,  ειδικών αποσπώμενων  προστατευτικών
  • Επίστρωση του χώρου έναντι του γηπέδου μπάσκετ (χώρος που περιλαμβάνει τα δέντρα και το μεταλλικό στέγαστρο) με συνθετικό χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ. με σύστημα απορρόφησης κραδασμών και με σύστημα αποστράγγισης  των όμβριων υδάτων,  στον χώρο δε κάτω από το μεταλλικό στέγαστρο θα τοποθετηθεί ειδικό δάπεδο ασφαλείας, πάχους 5 εκατοστών
  • Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στην κεντρική επιφάνεια του αύλιου χώρου, ενώ οι υπόλοιπες επιφάνειες, περιμετρικά, όπου δημιουργούνται εσοχές, θα επιστρωθούν, επί υποστρώματος από σκυρόδεμα, έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Σε παλαιότερο άρθρο μας, είχαμε ενημερώσει για την ανάπλαση της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα. Το συγκεκριμένο έργο ήταν το πιο ώριμο έργο που άφησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πέρα από την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, είχε ολοκληρωθεί η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου, ενώ είχε συναφθεί και η σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεσή του. Για λόγους ασφαλείας των παιδιών ωστόσο, το έργο δεν ξεκίνησε το 2019 αλλά μετατέθηκε για το καλοκαίρι του 2020. […]

Comments are closed.