5. Δρομολογημένα έργα – Επέκταση κοιμητηρίου

0
228

Με αυτή τη δημοσίευση κλείνουμε τον κύκλο ενημέρωσης των συγχωριανών και φίλων για τα δρομολογημένα έργα που “παραλάβαμε” με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται στα δρομολογημένα έργα καθαρά και μόνο λόγω της πρόβλεψης κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2019 από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Πέραν όμως από την πρόβλεψη των κονδυλίων οι διαδικασίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, όπως θα παρουσιάσουμε αναλυτικά παρακάτω.

Για να μην γίνουμε κουραστικοί θα επικεντρώσουμε στα δύο σημαντικότερα βήματα που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε άμεσα, το ένα λέγεται “μελέτες” και το αλλο “γνωμοδότηση αρχαιολογίας”. Η γνωμοδότηση των αρμόδιων επιτροπών και η αγορά της εδαφικής έκτασης εξάλλου είναι τα επόμενα δύο βήματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν γίνουν τα πρώτα δύο.

Αναλύοντας την κατάσταση:

Γνωμοδότηση Αρχαιολογίας

Λόγω του ότι η έκταση που μας ενδιαφέρει για επέκταση του κοιμητηρίου βρίσκεται εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας, έχει ζητηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ) η διενέργεια δοκιμάστικών τομών πριν τη γνωμοδότησή της. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε συνάψει προγραμματική σύμβαση με την ΕΦΑΗ και το αναγκαίο ποσό υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2019. Ωστόσο για λόγους γραφειοκρατικούς η ανασκαφή δεν ξεκίνησε ποτέ (εκκρεμεί η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη προσωπικού από την ΕΦΑΗ). Για τον ίδιο λόγο, και παρά της επανειλημμένες κρούσεις μας στο Υπουργείο Πολιτισμού με το οποίο βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία, δεν έχει καταστεί εφικτή έως τώρα η έναρξη των ανασκαφικών εργασιών. Δυστυχώς μάλιστα, όπως μας έχουν αναφέρει από το Υπουργείο Πολιτισμού η κατάσταση αυτή με τις προγραμματικές συμβάσεις και την καθυστέρησή τους είναι πρωτόγνωρη και για τους ίδιους.

Μελέτες

Η επέκταση/ίδρυση ενός κοιμητηρίου έχει ως προαπαιτούμενο μια σειρά μελετών. Για το λόγο αυτό η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε προβλέψει ένα ποσό της τάξεως των 19.500 ευρώ για την εκπόνησή τους. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του κοιμητηρίου μας να βρίσκεται εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός οικισμού, μάς ώθησε να ζητήσουμε διευκρινήσεις από το αρμόδιο υπουργείο. Δυστυχώς, μετά τη λήψη απάντησης στα ερωτήματά μας και την αποσαφήνιση του τι έπρεπε να κάνουμε, δεν κατέστη δυνατή η ανάθεση των εν λόγω μελετών εντός του 2019. Υπάρχει όμως η δέσμευση από τη νέα δημοτική αρχή ότι η ανάθεση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού τους έτους 2020, ενώ θα γίνει και αύξηση της εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό του 2019 χρηματοδότησης των 19.500 ευρώ.