Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Δικηγόροι

Δαριβιανάκη  Αθανασία

ΝΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΠΑΡ’  ΑΡΕΙΩ  ΠΑΓΩ

2810 281628, ΚΙΝ. 6974743022
2810 281628 Mail: nancy.darivianaki@gmail.com
Δαιδάλου 35, 2ος όροφος, 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Κιοσκλή Ελένη του Γεωργίου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

2813011181, κιν. 6944728900
ΘΗΣΕΩΣ 18, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
Πηρουνάκης Ματθαίος του Β.  –  Κανελλοπούλου Πηνελόπη του Δ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

2810 240065 - 286248 κιν. Π. Μ. 6977233511, κιν. Κ. Π. 6977624570
Ιδομενέως 16, Ηράκλειο Κρήτης