Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Ελαιουργεία

ΕΜΜ. ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΜΠ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

                                   «ΓΟΡΤΥΝΙΑ  ΓΗ»

           Δ/νση: Δαμανάκης Εμμανουήλ, Δαμανάκης Γεώργιος

www.damanakis.gr
28920 31241, κιν: 6932541034, 6932587066
Αγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012 Ηράκλειο Κρήτη (στο δρόμο προς Βαγιονιά)
Ν. ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

           ΣΥΓΧΡΟΝΟ  ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

         Δ/νση: Πηρουνάκης Νεκτάριος

28920 31100, 31413, κιν: 6947072722
Αγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012 Ηράκλειο Κρήτη (στο δρόμο προς Προφήτη Ηλία)