Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Κρεοπωλεία

Δασκαλάκης  Βαγγέλης

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

΄΄ΚΕΛΑΡΗΣ΄΄

28920 31237
Άγιοι Δέκα - κεντρική οδός (παραπλεύρως Παγκρήτιας Τράπεζας)
Μανταδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη

 

…….και Τυροκομικά προϊόντα

28920 31280
Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012 Ηράκλειο Κρήτη (κεντρική οδός - έναντι Παγκρήτιας Τράπεζας)