Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Λογιστικά Γραφεία - Υπηρεσίες

Δαριβιανάκη Μαρία του Νικ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  &  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ

  • Προνοιακά Θέματα     
  • Προγράμματα Ανασφάλιστων
  • Αναπηρικές Συντάξεις
  • Συντάξεις Γήρατος
  • Φορολογικές Δηλώσεις
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Δ/νση : Μαρία Νικ. Δαριβιανάκη                 

28920 31782, Κιν. 6983686447, Wats up 6977927001
Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012 Ηράκλειο Κρήτη (κεντρική οδός)
Πρεκατσουνάκης Νεκτάριος – Μασαούτη Ερασμία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ –  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τήρηση βιβλίων Β΄  &  Γ΄  κατηγορίας

28920 31044, Κιν: 6942770895
28920 31044
Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012 (κεντρική οδός - έναντι δημαρχείου)