Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Μηχανικοί

ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τοπογραφικές εργασίες – Έκδοση οικοδομικών αδειών – Τακτοποίηση αυθαιρέτων

28920 31049 κιν. 6947037000
Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012, Κρήτη