Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Μον. Φροντίδας Ηλικιωμένων

Μ.Φ.Η.  «Ζεστή Αγκαλιά»

 

ΜΟΝΑΔΑ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

                              «ζεστή αγκαλιά«
         Δ/νση: Λάζαρος Μακρίδης – Κορίνα Πηρουνάκη
2810 761013, κιν: 6957304916
2811 753439
Κοκκίνη Χάνι - Ηράκλειο - Τ.Κ. 71500