Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Παραγωγή Αγροτ. Προιόντων

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΗΠΟΣ  (Καραγιαννάκης Φίλιππος)

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΗΠΟΣ

Παραγωγή & Συσκευασία προϊόντων ελιάς……..

ΑΓΙΟΙ  ΔΕΚΑ   Δ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ/νση: Φίλιππος Ιωάννου Καραγιαννάκης

6987 252253
Άγιοι Δέκα - Δ. Γόρτυνας