Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Συνεργεία Αυτ/των - Μηχ/των, Πλυντήρια

Psekakia

 

Η ΚΑΘΑΡΗ ΚΙΝΗΣΗ

«ΨΕΚΑΚΙΑ»

Δ/νση: Μασαούτη Ολυμπία

 

28920 31246, κιν. 6984491082
Άγιοι Δέκα - 70012 - Δ. Γόρτυνας (δρόμος προς Βαγιονιά)
Πρεκατσουνάκης Αντώνης

                                                            ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Καινούργια – Μεταχειρισμένα)

κιν: 6981945737
Άγιοι Δέκα, Ηράκλειο Κρήτη (δρόμος προς Βαγιονιά)