Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

ΤΑΞΙ

Καλπέκος  Φώτης
Καλπέκος Φώτης

ΤΑΞΙ  24 ώρες  το  24ωρο

6977022528
Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012, Ηράκλειο Κρήτη (Δήμος Γόρτυνας)
Καραμπακάκης Αντώνης

ΤΑΞΙ  24 ώρες  το  24ωρο

www.taxifestos.gr
2892023010, 28930 41666, Κιν: 6971929250
28930 41666
Βαγιονιά, Τ.Κ. 70012, Ηράκλειο Κρήτη (Δήμος Γόρτυνας)
Καραμπακάκης Ιωάννης

ΤΑΞΙ  24  ώρες  το  24ωρο

www.taxifestos.gr
2892023010, 28930 41666, Κιν: 6944520290
28930 41666
Βαγιονιά, Τ.Κ. 70012, Ηράκλειο Κρήτη (Δήμος Γόρτυνας)
Κουτρουλάκης  Μιχάλης

ΤΑΞΙ  24  ώρες το 24ωρο

6936550224
Βαγιονιά, Τ.Κ. 70012, Ηράκλειο Κρήτη (Δήμος Γόρτυνας)