Κατάλογος επιχειρήσεων – καταστημάτων

Αποστείλετε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’   στοιχεία της Επιχείρησης  – του  Καταστήματος σας για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του χωριού μας, εντελώς Δωρεάν

Ενημερώστε μέσω της ‘’Επικοινωνίας’’ για τυχόν αλλαγές των στοιχείων σας τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί

Φωτογραφεία

Φώτο Οικονόμου
Φώτο Οικονόμου

Βιντεοσκοπήσεις – Φωτογραφήσεις Γάμων, Βαφτίσεων και Εκδηλώσεων

διεύθυνση :  Ηλίας  Οικονόμου

6955645174 / 6946866969
Γορτύνης 76, περιοχή Καμίνια, Ηράκλειο Κρήτης (πλατεία Αγίας Βαρβάρας)