Πρόταση λήψης έκτακτων μέτρων για τις ανάγκες ύδρευσης της Κοινότητας Αγίων Δέκα

0
946

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίων Δέκα ενημερώνει ότι πρότεινε τη λήψη έκτακτων μέτρων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Κοινότητας.  Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες ποσότητες νερού, την αυτονόητη ανάγκη για συνεχή και ποιοτική υδροδότηση του οικισμού, καθώς και τις ανάγκες άρδευσης κατά τη θερινή περίοδο, με την υπ’ αριθμόν 4/2020 απόφασή του το Συμβούλιο Κοινότητας Αγίων Δέκα αποφάσισε :

«Να ζητήσει από το Δήμο Γόρτυνας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την περίοδο από 1/6/2020 – 31/10/2020 να αρδεύονται μόνο δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ. ελαιοκαλλιέργειες), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Συνεπώς, κατά την ίδια χρονική περίοδο να μην αρδεύονται ολιγόμηνες καλλιέργειες (π.χ. λαχανικών, καρπουζιών, κ.α.) που παρουσιάζουν πολύ μεγάλες ανάγκες σε νερό και που αντιπροσωπεύουν τη μειοψηφία των εκτάσεων της Κοινότητας.»

Η παραπάνω γνωμοδότηση, αν και αναγνωρίζουμε ότι θα είχε δυσάρεστες συνέπειες για ορισμένους, θεωρούμε ότι αποτελούσε τη μόνη ρεαλιστική λύση για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, καθώς και της πλειοψηφίας της άρδευσης της Κοινότητας το φετινό καλοκαίρι. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η παραπάνω γνωμοδότηση βασίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Γόρτυνας και επομένως είναι απολύτως νόμιμη.

Το θέμα εισήχθη προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Μαΐου, με τη Δημοτική Αρχή να στηρίζει γενικά την πρότασή μας. Ωστόσο, δεν συγκεντρώθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία.

Καθώς με την παραπάνω γνωμοδότηση εξαντλήσαμε τις αρμοδιότητες που μας απονέμονται από το νόμο, παρακαλούμε για θέματα που αφορούν σε ανεπάρκεια νερού για ύδρευση ή άρδευση να μην απευθύνεστε στο Συμβούλιο της Κοινότητας, αλλά να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στη Δημοτική Αρχή, και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ευελπιστούμε να προγραμματιστεί άμεσα η ανόρυξη νέας γεώτρησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, αίτημα που καταθέσαμε από την αρχή της θητείας μας στη Δημοτική Αρχή, η οποία το έχει συμπεριλάβει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020.

Συμβούλιο Κοινότητας Αγίων Δέκα

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ακριβώς δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου (εκκρεμούν οι διορθώσεις). Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση-γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Δέκα.