Αναβάθμιση – συμπλήρωση κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα

0
918

Ολοκληρώνονται οι εργασίες τοποθέτησης καινούργιων θερμαντικών σωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.

Συγκεκριμένα το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων του παλιού κτιρίου με καινούργια, καθώς και στην τοποθέτηση νέων θερμαντικών σωμάτων στο μεταλλικό κτίριο και στις προκάτ αίθουσες. Επίσης προβλέπεται να τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα στην μικρή αυλή που διαμορφώθηκε μετά την τοποθέτηση των δύο προκάτ αιθουσών, για την ασφάλεια των μαθητών.

Η εργολαβική σύμβαση ποσού 11.579,12 €, υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2015   για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης –συμπλήρωσης θερμαντικών σωμάτων & περίφραξης τμήματος αυλιου χώρου  Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα»

 Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες

Photo2Photo3Photo4Photo5