ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ¨ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ¨

0
1135

Ενημερωθήκαμε ότι στη σημερινή δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τεθεί προς ψήφιση η μετεγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας από την έδρα του Δήμου, τους Αγίους Δέκα, στην Αγία Βαρβάρα. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι για τη συγκεκριμένη πρόταση ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίων Δέκα.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταστεί ξεκάθαρο προς όλους ότι είμαστε αντίθετοι σε συζητήσεις που αφορούν μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου από την έδρα του. Η έδρα του Δήμου εξάλλου βρίσκεται σε εξαιρετικά ευνοϊκό σημείο για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων του Δήμου.

Αναμένουμε επομένως από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και ιδιαίτερα από όσους εκλέγονται στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας να πράξουν σύμφωνα με το συμφέρον των δημοτών, το οποίο έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται.

* Η παρούσα ανακοίνωση στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους πριν την έναρξη της συνεδρίασης.