Αποκάλυψης και Αποκατάστασης του Μεγάλου Θεάτρου της Αρχαίας Γόρτυνας συνέχεια……………

0
861
Το υπο ανασκαφή Μεγάλο Θέατρο

theatro2theatro3

Θετικά και άκρως ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη συνέχιση των ενεργειών  που αφορούν στην πλήρη αποκάλυψη και αποκατάσταση του μεγάλου θεάτρου της αρχαίας Γόρτυνας.

 Τον περασμένο Δεκέμβριο και μάλιστα την ημέρα της εορτής των Αγίων Δέκα Μαρτύρων (23 Δεκεμβρίου), η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης προέβη στην έγκριση της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ».

                Συγκεκριμένα η εν λόγω τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης αφορά στη συμπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης με την εκπόνηση τεσσάρων μελετών:

  • Αρχιτεκτονική Αποτύπωση του μεγάλου θεάτρου
  • Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του μεγάλου θεάτρου
  • Στατική μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου
  • Γεωτεχνική μελέτη του κοίλου και της μελέτης απορροής των ομβρίων του μεγάλου θεάτρου

Οι ανωτέρω μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € θα ανατεθούν από την ΚΓ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ η οποία αποτελεί  το φορέα υλοποίησης του έργου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Σχέδιο Δράσης έτους 2013 της Περιφέρειας Κρήτης – ΠΕΗ, με αρχικό προϋπολογισμό 400.000,00 € ο οποίος με την έγκριση της 2ης τροποποίησης  ανέρχεται πλέον στις 460.000,00 €.

Ας ελπίσουμε ότι μετά τη σύνταξη των μελετών θα βρεθεί και η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των  εργασιών.