Αρχίζουν οι εργασίες διαμόρφωσης του αύλιου χώρου του Γηροκομείου

0
688

girokomiogia portalΕντός του μηνός Αυγούστου υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και του εργολάβου για την εκτέλεση του έργου  «Διαμόρφωση αύλιου χώρου γηροκομείου (Κουκουράκειος Οίκος Ευγηρίας)» στους Αγίους Δέκα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 196.000,00 €,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)  με το ποσό των 163.782,46 €  και το υπόλοιπο ποσό  από έσοδα του Δήμου, ενώ  αφορά στην εκτέλεση  εργασιών  για τη  διαμόρφωση της αυλής του Γηροκομείου.  Συγκεκριμένα  προβλέπεται να γίνουν:

  • Τοποθέτηση συρματοκυβοτίων από τη βορεινή πλευρά του κτιρίου για το διαχωρισμό της αυλής από το χώρο του πρασίνου (ελαιώνας) και τη συγκράτηση του πρανούς
  • Κατασκευή ράμπας τροφοδοσίας του υπογείου του κτιρίου από τη δυτική πλευρά του, καθώς και διαμόρφωση της εισόδου του ισογείου
  • Κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διάφορα σημεία της αυλής, περιμετρικά του κτιρίου, για τη διαμόρφωση  επιπέδων τα οποία θα συνδέονται με  ράμπες ΑΜΕΑ
  • Στους χώρους όπου γίνεται η διαμόρφωση θα κατασκευαστούν σχάρες και δίκτυα για τα όμβρια ύδατα, ενώ θα τοποθετηθεί η αναγκαία υποδομή (σωληνώσεις, φρεάτια, καλώδια, κλπ) για τις ανάγκες του φωτισμού

Με τη συγκεκριμένη εργολαβία δυστυχώς δεν ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την τελική διαμόρφωση του αύλιου χώρου και θα απαιτηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου στο σύνολο του, έχει γίνει η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του Γηροκομείου, έχει ηλεκτροδοτηθεί το κτίριο,  ενώ απομένει να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του αύλιου  χώρου και να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.