Αρχείο Ζαμπίας Ηλιάκη (φωτογραφικό υλικό)

0
1476

Ο Ιερός Ναός ο οποίος χτίστηκε από τον Επίσκοπο Αρκαδίας Βασίλειο Μαρκάκη προς τιμή των Αγίων Δέκα μαρτύρων, στην Αγία Λίμνη  (καρτ ποστάλ)

Αναμνηστική φωτογραφία από εκδρομή στη Φαιστό στις  3.9.1967
Σχολική εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου (περίπου 1953)
Από αριστερά: Αλιγιζάκη Μαρία του Εμμ., Πηρουνάκης Κων/νος του Γεωργίου, Ευγενία Γιωργομιχελάκη, Μαρίκα Σκορδαλάκη του Στυλ., Δασκαλάκη Γεωργία, Γαβαλετάκη Χρυσή του Παναγιώτη, Ευαγγελία Δημητρίου Σαβουιδάκη, Παγώνα Εμμ. Ηλιάκη, Ευγενία Μοδάτσου του Εμμ., Στυλιανή Ιωάννου Χασουράκη, Κυριακή Μαραγκάκη, Ζαμπία Αριστείδου Παπαδάκη, άγνωστη, και Ευγενία Στεφανάκη.
Τα παιδιά στον τοίχο του σχολείου είναι ο Βαρδάκης Αντώνης (με το άσπρο πουκάμισο) και δίπλα ο Πόμπιος Σαβουιδάκης του Δημητρίου.
Οι δύο στενοί φίλοι,  (δεξιά ο Στυλιανός Μαριδάκης και στο κέντρο ο Αριστείδης Παπαδάκης), μαζί με το γιό του πρώτου, Μαριδάκη Γεώργιο

Ιούνιος 1983 – Μπροστά στο κρεοπωλείο του ΜαρδοΗλία, από δεξιά,  Γρηγοράκης Ιωάννης,  Αριστείδης Παπαδάκης και  Μερτζανάκης Στυλιανός