Εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 245.000 ευρώ για το Γήπεδο Αγίων Δέκα!

0
127

Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 245.000 ευρώ για εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης στο Γήπεδο Αγίων Δέκα.

Η εξασφάλιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί δικαίωση της συστηματικής ενασχόλησης του Συμβουλίου Κοινότητας με το θέμα αυτό για πάνω από 18 μήνες, καθώς και του ενδιαφέροντος που επέδειξε το “ΑΣ Γόρτυς” όλο αυτό το διάστημα.

Ιστορικό

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, το Συμβούλιο Κοινότητας προχώρησε έγκαιρα στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών που αφορούσαν τόσο στην περίφραξη, όσο και στον ηλεκτροφωτισμό του αγωνιστικού χώρου, βάσει της υπόσχεσης που υπήρχε για χρηματοδότηση εργασιών ύψους 350.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, με ορατό τον κίνδυνο μη χρηματοδότησης του Γηπέδου Αγίων Δέκα και κατόπιν διαδοχικών συσκέψεων, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 245.000 ευρώ, η οποία -έπειτα από πολλές περιπέτειες- εγκρίθηκε τελικά σήμερα (1 Ιουνίου 2021).

Λίγα λόγια για το έργο

Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται θα πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του γηπέδου και την εναρμόνισή του με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αντικαταστήσουν τις τωρινές κατασκευές (περίφραξη και ηλεκτροφωτισμό) οι οποίες λόγω και της φθοράς που παρουσιάζουν έχουν καταστεί επικίνδυνες. Επίσης, βάσει αυτών θα οριοθετηθεί οριστικά ο χώρος που θα δεσμευτεί για μελλοντική ανάπτυξη αθλητικών χρήσεων (στίβος).


Πιο αναλυτικά, θα κατασκευαστεί περίφραξη με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, υποστυλώματα ΙΡΝ 80χλστ. και κιγκλιδώματα από δομικό χάλυβα με σχάρα περαστή. Όσον αφορά στις υποδομές ηλεκτροφωτισμού θα γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων, φρεάτια και σύστημα ηλεκτρικής γείωσης. Επίσης, θα τοποθετηθούν 4 ιστοί φωτισμού ύψους 30 μ. έκαστος με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, έτοιμοι να υποδεχτούν σε επόμενη φάση τα καλώδια και τους προβολείς. Ενδεικτικές φωτογραφίες των σχεδιαζόμενων έργων παρουσιάζονται παρακάτω.

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή/αναβάθμιση και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλο το Δήμο, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Δεδομένου λοιπόν ότι πρόκειται για ένα έργο, το οποίο αφορά σε πολλές περιοχές του Δήμου Γόρτυνας, δε γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Πάντως το αντικείμενο του έργου και οι προβλεπόμενες εργασίες σε ό,τι αφορά στο γήπεδό μας είναι τέτοιες, που δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική όχληση στους χρήστες του γηπέδου κατά την κατασκευαστική περίοδο.