Εγκρίθηκε χρηματοδότηση για το γήπεδο Αγίων Δέκα!

0
1092

Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 245.000 ευρώ για εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης στο Γήπεδο Αγίων Δέκα.

Η εξασφάλιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, αποτελεί δικαίωση της συστηματικής ενασχόλησης του Συμβουλίου Κοινότητας με το θέμα αυτό για πάνω από 18 μήνες, καθώς και του ενδιαφέροντος που επέδειξε το “ΑΣ Γόρτυς” όλο αυτό το διάστημα.

Ιστορικό

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, το Συμβούλιο Κοινότητας προχώρησε έγκαιρα στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών που αφορούσαν τόσο στην περίφραξη, όσο και στον ηλεκτροφωτισμό του αγωνιστικού χώρου.

Οι μελέτες αυτές είχαν προϋπολογισμό 350.000 ευρώ όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά. Μετά την ολοκλήρωση τους, με ορατό τον κίνδυνο μη χρηματοδότησης του Γηπέδου Αγίων Δέκα και κατόπιν διαδοχικών συσκέψεων, αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 245.000 ευρώ, η οποία -έπειτα από πολλές περιπέτειες- εγκρίθηκε τελικά σήμερα (1 Ιουνίου 2021).

Λίγα λόγια για το έργο

Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται θα πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του γηπέδου. Επίσης, βάσει αυτών θα προστατευθεί οριστικά ο χώρος που προορίζεται για μελλοντική κατασκευή στίβου.

Πιο συγκεκριμένα, θα κατασκευαστεί περίφραξη με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα γίνει τοποθέτηση 4 ιστών φωτισμού ύψους 30 μ. Η τοποθέτηση των προβολέων δεν συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο έργο. Ενδεικτικές φωτογραφίες των σχεδιαζόμενων έργων παρουσιάζονται παρακάτω.

Τέλος, οι προβλεπόμενες εργασίες είναι τέτοιες, που δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική όχληση στους χρήστες του γηπέδου κατά την κατασκευαστική περίοδο.