Ανόρυξη και σύνδεση νέας γεώτρησης

0
658

Όπως είχαμε αναφέρει στον απολογισμό του 2021, ο Δήμος Γόρτυνας προχώρησε πέρυσι σε ανόρυξη γεώτρησης στη θέση “Ποταμός”. Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο, και έτσι η γεώτρηση συνεισφέρει πλέον στην κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της Κοινότητάς μας.

Ως Συμβούλιο κατανοούμε την αναστάτωση που προκλήθηκε από τα προβλήματα στην άρδευση τα προηγούμενα χρόνια και θεωρούμε ότι ήδη έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η σύσταση νέου φορέα για το συνολικότερο σχεδιασμό και τη διαχείριση της άρδευσης της περιοχής μας, θα βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών. Άλλωστε, στις περισσότερες περιπτώσεις που η διαχείριση της άρδευσης γινεται από άλλους φορείς (π.χ. ΤΟΕΒ) έναντι των Δήμων, η εικόνα είναι καλύτερη.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω πάντως, το Συμβούλιο μας έχει ήδη προτείνει και άλλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδότησης των Αγίων Δέκα, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε στο μέλλον.