Ολοκληρώθηκε η αριθμοδότηση των στύλων δημοτικού φωτισμού

1
1289

Οι βλάβες στο δημοτικό φωτισμό (π.χ. καμένες λάμπες) είναι συχνό φαινόμενο. Σημαντικό εμπόδιο στην έγκαιρη επιδιόρθωση των βλαβών είναι η δυσκολία εντοπισμού τους. Προκειμένου να συντομεύσουμε τη διαδικασία, προχωρήσαμε σε αριθμοδότηση και χαρτογράφηση όλων των στύλων της ΔΕΗ σε Αγίους Δέκα και Βουρβουλίτη.

Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες που μπορούμε πλέον να κάνουμε οι κάτοικοι των Αγίων Δέκα και του Βουρβουλίτη όταν δούμε ένα στύλο να μην ανάβει:

  1. Πλησιάζοντας το στύλο θα διαβάσουμε το μεταλλικό ταμπελάκι. Π.χ. είμαστε στους Αγίους Δέκα και βλέπουμε το μεταλλικό ταμπελάκι του στύλου να αναγράφει “Β40”.
  2. Καλούμε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο επικοινωνίας του Δήμου Γόρτυνας (2892-340313) προκειμένου να αναγγείλουμε τη βλάβη αναφέροντας για παράδειγμα ότι “στους Αγίους Δέκα, ο στύλος Β40 δεν ανάβει”.

Στην ουσία εδώ τελειώνει το καθήκον του δημότη και έπειτα αναλαμβάνουν οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς πλέον γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται η βλάβη βάσει του σχετικού χάρτη.

Με αυτό το δεδομένο, η διαδικασία αποκατάστασης των βλαβών αναμένουμε να είναι πιο γρήγορη. Είναι στο χέρι όλων μας επομένως να την αξιοποιήσουμε, ελπίζοντας ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας.

* Η διαδικασία αριθμοδότησης και χαρτογράφησης των στύλων πραγματοποιήθηκε με έξοδα και εργασία του Συμβουλίου Κοινότητας.