Προϋπολογισμός 2021

0
1294

Όπως και πέρυσι, με την ευκαιρία της πρόσφατης έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας για το 2021, παρουσιάζουμε τα έργα και τις δράσεις που αναμένουμε στην Κοινότητά μας για φέτος.

Από την επεξεργασία του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που αφορά στην Κοινότητα Αγίων Δέκα:

Από τα παραπάνω, βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης έργα συνολικού ύψους 162.350,00 €. Αναλυτικά:

 • Η αναβάθμιση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου (7)
 • Οι εδαφολογικές έρευνες του νεκροταφείου (14)

Επίσης, έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν σύντομα, έργα & μελέτες συνολικού ύψους 1.337.200,00 €. Αναλυτικά:

 • Μελέτη αποχετευτικού ακαθάρτων (4)
 • Δύο εργολαβίες για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών στο γήπεδο (8 & 9)
 • Αναβάθμιση οδών Βουρβουλίτη (10)
 • Αποκατάσταση Επισκοπικού Μεγάρου (11)
 • Διαμόρφωση αύλειου χώρου γηροκομείου (12)
 • Βελτίωση αγροτικού δρόμου Άγιοι Δεκα – Χουστουλιανά (15)

Όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις που δεν έχουν προχωρήσει, έχουν ύψος 655.089,69 €. Φέτος αναμένεται να δρομολογηθούν ορισμένες από αυτές, με την αντικατάσταση της γεώτρησης να αποτελεί προτεραιότητα. Αναλυτικά οι εκκρεμείς χρηματοδοτήσεις είναι οι παρακάτω:

 • Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση «Ποταμός» (1)
 • Προμήθεια γραμματοκιβωτίων (2)
 • Δημιουργία παιδικής χαράς στους Αγίους Δέκα (3)
 • Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανάπλασης στους Αγίους Δέκα (5)
 • Κατασκευή περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Αγίων Δέκα (6)
 • Ανασκαφές για την επέκταση του κοιμητηρίου (13)

Τέλος, σε σχέση με πέρυσι η κατασκευή δικτύου όμβριων στον κεντρικό δρόμο δεν συμπεριλαμβάνεται στον φετινό προϋπολογισμό.

Βάσει όλων των παραπάνω, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Γόρτυνας για το 2021 βρίσκεται σε θετική για την Κοινότητά μας κατεύθυνση.

Σε επόμενα άρθρα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αναλυτικά την εξέλιξη των έργων/μελετών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

* Πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Γόρτυνας ανακοίνωσε την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης που μεταξύ άλλων αφορούν στην κατασκευή νέας πτέρυγας στο Δημαρχείο, στην εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη της περιοχής της αρχαίας Γόρτυνας και τέλος σε εργασίες στις αυλές των σχολικών κτιρίων των Αγίων Δέκα. Οι προτάσεις αυτές εφόσον γίνουν αποδεκτές, θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικές για την Κοινότητά μας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.