Προϋπολογισμός 2022

0
548

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι φέτος παρουσιάζουμε τα έργα και τις δράσεις που αναμένουμε στην Κοινότητά μας για το 2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός έργων & μελετών του Δήμου Γόρτυνας που μας αφορούν άμεσα ανέρχεται σε 1.910.289,69 € και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Από τον παραπάνω πίνακα, έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται έργα & μελέτες συνολικού ύψους 1.307.200,00 €. Αναλυτικά:

  • Η αποκατάσταση του Επισκοπικού Μεγάρου (2)
  • Η βελτίωση του αγροτικού δρόμου Αγίων Δέκα – Χουστουλιανών (3)
  • Η διαμόρφωση της αυλής του γηροκομείου (4)
  • Η μελέτη αποχετευτικού ακαθάρτων (8)
  • Οι δοκιμαστικές τομές για την επέκταση του κοιμητηρίου (9)

Επίσης, έχουν δημοπρατηθεί και υπογραφεί συμβάσεις με τον εργολάβο προκειμένου να ξεκινήσουν έργα συνολικού ύψους 493.493,56 €. Συγκεκριμένα:

  • Δημιουργία παιδικής χαράς στους Αγίους Δέκα (5)
  • Κατασκευή περίφραξης και ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Αγίων Δέκα (6)

Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, ο προϋπολογισμός τους είναι 109.596,13 €. Μία από τις δύο χρηματοδοτήσεις είναι νέα, ενώ η άλλη βρισκόταν στον προϋπολογισμό και πέρυσι. Αναλυτικά οι εκκρεμείς χρηματοδοτήσεις είναι οι παρακάτω:

  • Εκπόνηση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Αγίων Δέκα (1)
  • Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανάπλασης στους Αγίους Δέκα (7)

Τέλος, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2021 δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων. Για το λόγο αυτό, ως Συμβούλιο έχουμε προτείνει εναλλακτική λύση για τη βελτίωση της διαδικασίας παραλαβής της αλληλογραφίας και βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή για την οριστική επίλυση του θέματος.

Κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, η αστάθεια που επικρατεί στον κατασκευαστικό κλάδο είναι φυσιολογικό να επηρεάζει και τα έργα που εκτελούνται εντός της Κοινότητάς μας (ιδίως ως προς τη ταχύτητα κατασκευής τους). Αισιοδοξούμε ωστόσο ότι παρά την αναμονή, τα αποτελέσματα στο τέλος θα μας δικαιώσουν.

Σε επόμενα άρθρα θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη των έργων / μελετών που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα.