Σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα

0
924
Εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων

Εργασίες αναβάθμισης του δημοτικού σχολείου εκτελούνται αυτές  τις ημέρες  οι οποίες αφορούν στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων του παλιού κτιρίου με νέα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες ασφαλείας. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του Ιουνίου.

Επίσης μεταφέρθηκαν οι δύο αίθουσες προκάτ οι οποίες τοποθετήθηκαν πίσω από το παλιό κτίριο στο οποίο στεγαζόταν για χρόνια το νηπιαγωγείο και το οποίο λόγω παλαιότητας απομακρύνθηκε.  Οι δύο αίθουσες χωρητικότητας 36,00 τ.μ. περίπου η κάθε μία, διαθέτουν κλιματιστικές μονάδες καθώς και θερμαντικά σώματα.

Θα ακολουθήσουν εργασίες που αφορούν στην ηλεκτροδότηση των αιθουσών, στην αποκατάσταση της γείωσης του κτιρίου καθώς και σε εργασίες  χρωματισμού και μικροσυντηρήσεων  των αιθουσών.

Μεταφορά - τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών
Μεταφορά – τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών
Τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών
Τοποθέτηση των προκάτ αιθουσών

Η μη έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι σήμερα έχει μπλοκάρει τη διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβο δημοσίων έργων του έργου που αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων του παλιού κτιρίου του δημοτικού σχολείου καθώς και τη σύνδεση των θερμαντικών σωμάτων των δυο προκάτ αιθουσών, αλλά και την τοποθέτηση – σύνδεση νέων θερμαντικών σωμάτων στο άλλο μεταλλικό κτίριο. Επίσης στο έργο αυτό προϋπολογισμού 12.500,00 € προβλέπονται και εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου που γειτνιάζει με τις αίθουσες προκάτ (κιγκλιδώματα, επιστρώσεις, χρωματισμοί, κλπ).