Συντήρηση Παλαιάς Εθνικής Οδού 97

0
658

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίων Δέκα – Αγίας Γαλήνης. Η χρηματοδότηση και η επίβλεψη των εργασιών γίνεται από την Περιφέρειας Κρήτης, η οποία είναι αρμόδια για τον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.600.000 ευρώ και περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτικών και διαγράμμισης. Οι επεμβάσεις ήταν αναγκαίες εδώ και χρόνια, καθώς υπήρχαν σημεία με εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα. Όσον αφορά στα περίπου 8 χιλιόμετρα του δρόμου που βρίσκονται εντός της Κοινότητας Αγίων Δέκα, έγιναν ασφαλτοστρώσεις συνολικού μήκους 1.600 μέτρων περίπου.

Από την πλευρά μας ως Συμβούλιο Κοινότητας έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να επισημάνουμε ορισμένα σημαντικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δρόμο.

Τέλος, σχετικά με τις καθιζήσεις του δρόμου που παρατηρούνται στο ύψος του Βουρβουλίτη, αναμένεται να εκπονηθεί σύντομα μελέτη από την Περιφέρεια, προκειμένου στο μέλλον να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.