5. Δρομολογημένα έργα – Επέκταση κοιμητηρίου

0
995

Οι διαδικασίες για το συγκεκριμένο έργο βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Τα σημαντικότερα βήματα που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε άμεσα είναι δύο: Το ένα λέγεται “μελέτες” και το άλλο “γνωμοδότηση αρχαιολογίας”.

Μελέτες

Η επέκταση/ίδρυση ενός κοιμητηρίου έχει ως προαπαιτούμενο μια σειρά μελετών. Για το λόγο αυτό, η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε προβλέψει 19.500 ευρώ για την εκπόνησή τους. Η ανάθεση των εν λόγω μελετών δεν προχώρησε εντός του 2019, υπάρχει όμως η δέσμευση από τη νέα δημοτική αρχή ότι οι μελέτες θα προχωρήσουν εντός του 2020.

Γνωμοδότηση Αρχαιολογίας

Η επέκταση του κοιμητηρίου βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας. Έτσι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ) ζήτησε τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών πριν τη γνωμοδότησή της. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε έρθει σε συνεννόηση με την ΕΦΑΗ και το αναγκαίο ποσό υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2019. Ωστόσο για διαδικαστικούς λόγους που αφορούν στην πρόσληψη του προσωπικού, οι ανασκαφικές εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.